Přihláška

Tato přihláška je závazná a všechny údaje v ní uvedené musí být pravdivé. Spolu s přihláškou je účastník povinen uhradit účastnický poplatek na účet Czech pole & aerial sports federation (CPASF) č. 2300224099/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení).

Účastnický poplatek pro členy CPASF je 500 Kč, pro ostatní soutěžící 800 Kč. V případě dvojic platí zvýhodněná cena 500 Kč pouze v případě, že OBĚ/OBA soutěžící jsou členy CPASF. Od uhrazení poplatku jsou osvobozeni soutěžící kategorie Parapole.

Odesláním přihlášky účastník stvrzuje, že se Mistrovství ČR v pole sport účastní na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za svůj zdravotní stav. Pořadatel Mistrovství neodpovídá za případné škody na zdraví či majetku účastníků.

Odesláním přihlášky souhlasí účastník s tím, aby CPASF zpracovávala poskytnuté osobní údaje pro účely realizace Mistrovství ČR v pole sport.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může účastník kdykoliv písemně odvolat. Svou účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli souhlas k používání veškerých záznamů a fotografií ze soutěže pro účely propagace pole dance a pole sport.

V den soutěže doneste prosím organizátorům spolu s občanským průkazem/pasem pro prokázání totožnosti také kartičku zdravotního pojištění.

Prosím vyplňte všechna políčka označená hvězdičkou! Aby mohla být přihláška odeslána, musí být vyplněny veškeré povinné údaje. Děkujeme!

Vaše fotky, max. velikost 1MB

Pokud máte jakékoliv pochybnosti či dotazy týkající se Váší přihlášky, neváhejte nás kontaktovat na +420 603 404 557 nebo mistrovstvi@cpasf.cz.